Machtige vrouwen

Maria foto 1Het feministische maandblad Opzij geeft jaarlijks een overzicht van de machtigste vrouwen in ons land. Steevast gaat het om succesvolle zakenvrouwen, bekende hoogleraren en advocaten, terwijl hoog op de lijst een eurocommissaris staat of de koningin. Het zijn onze voorbeelden omdat ze hun sporen verdiend hebben in de maatschappij, omdat ze er voor hun leeftijd nog goed uit zien en ze vooral niet gebukt gaan onder de zorg voor een gezin.

Wie ik in de lijst altijd mis is Maria. Als Moeder Gods en later als Koningin van de Hemel mag je toch stellen dat ze wat bereikt heeft en dat ze bovendien al vroeg in de geschiedenis profiteerde van een moderne rolverdeling. De zorg was niet echt haar ding. Meestal zat ze te lezen of ontving ze de groten der aarde. En als kraamvrouw lag ze lekker relaxed op haar mat, terwijl Jozef de klusjes van het huishouden opknapte, zijn sok vermaakte en de thee klaar had.

Als rolmodel doet Maria dus niet onder voor de heldinnen van Opzij. De moderne vrouw die nog  worstelt met de combinatie van moederschap met werk of studie kan van haar wat leren, want Maria wist het wel. Terwijl wij in onze Hunkemöller setjes liggen te blauwbekken van de kou, ligt zij lekker in haar warme jurk en is ze toch de meest aanbeden vrouw ter wereld.

Anoniem (Zuidelijke Nederlanden), Antwerpen-Baltimore Quadriptiek ca. 1380, De geboorte van Christus, paneel 38 x 26,5 cm. Museum Mayer van den Bergh Antwerpen.